Bancho Gallery / Past Exhibitions

2010 

05.17 -05.31

 

04.02 -04.04

 

IKEDA MASUO "works for 10000. 30000. 50000.yen"

 

Art fair tokyo 2010 tokyo at kokusai forum  artist:Ayumi Takahashi

 


2009 

12.17 -12.25

 

 

 

05.29 -12.25

 

04.13 -04.25

 

04.03 -04.05

 

Xmas Art Festa

Masuo Ikeda, Asuka Irie, Yujiro Otsuki, Kenzo Kashiwagi, Mitsuyo Kamata, 

Kaoru Shimada, Hiryu Sobajima, Ayumi Takahashi, Yoko Matsumoto, 

Akihiro Kensaki, Fumika Miyairi

Ikeda Masuo "works for 10000yen"

 

Ikeda Masuo "Miniature"

 

Art fair tokyo 2010 tokyo at kokusai forum  artist:Hiryu Sobajima

 

2008

10.20 -10.30

 

09.16 -09.27

 

07.22 -08.02

 

05.31 -06.11

 

"Yoshikazu Kamio"

 

"Eri ANDO and Kanako SEKI" 

 

"Mamiko MINAMIDATE"

 

"Hiryu Sobajima"

 

2007

03.08 -03.23

 

01.29 -02.03

 

40th Anversary "Masuo IKEDA show"

 

" Tamae WATANABE "

 

2006

04.17 -04.26

 

04.03 -04.12

 

03.13 -03.25

 

02.28 -03.09

 

"Asuka IRIE”

 

"Toko AWAZU”

 

"Masuo Ikeda”

 

"Sae Ooshio”

 

Copyright (C) Bancho Gallery. All Rights Reserved.
Past Exhbits